Status innbetaling av løypeavgift 2021/22

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fortsatt noe utstående og trenger også deres bidrag for å sikre økonomien for løypekjøring.

Vårt hovedmål er å sikre økonomien for løypekjøring. Dersom vi ikke får inn nok penger, må vi vurdere om vi skal forkorte sesongen eller redusere løypenettet. 

 

Vi har godt samarbeid med Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag (SDU). Med to systemer har en del hytteeiere blir dobbeltfakturert. 

I slik tilfeller kan man velge å kun betale faktura på kr 1.400 fra Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag eller å betale faktura fra Synnfjell hytteeierforening på kr 2.000, Synnfjell Hytteeierforening vil avklare dette med Synnfjell Dokksfjell Utmarkslag. Til de dette gjelder håper vi at dere bidrar med 2.000.

 

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...