Stier til Nylfjellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Kjell Reidar Bakken ønsker alle velkommen til område og håper mange
finner veien hit, både fastboende og hyttefolk. Deler av stiene vil være
traseer for skiløyper til vinteren. De vil benytte sommeren til å finne gode
traseer for vinterens skiløyper og ser fram til å ønske alle velkommen også på
snø.

 

Vi i Synnfjell Hytteeierforening ønsker lykke til og et flott arbeid med stiene og merkingen.

 

Forsatt god sommer.

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296