Stier til Nylfjellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Kjell Reidar Bakken ønsker alle velkommen til område og håper mange
finner veien hit, både fastboende og hyttefolk. Deler av stiene vil være
traseer for skiløyper til vinteren. De vil benytte sommeren til å finne gode
traseer for vinterens skiløyper og ser fram til å ønske alle velkommen også på
snø.

 

Vi i Synnfjell Hytteeierforening ønsker lykke til og et flott arbeid med stiene og merkingen.

 

Forsatt god sommer.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...