Stier til Nylfjellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Kjell Reidar Bakken ønsker alle velkommen til område og håper mange
finner veien hit, både fastboende og hyttefolk. Deler av stiene vil være
traseer for skiløyper til vinteren. De vil benytte sommeren til å finne gode
traseer for vinterens skiløyper og ser fram til å ønske alle velkommen også på
snø.

 

Vi i Synnfjell Hytteeierforening ønsker lykke til og et flott arbeid med stiene og merkingen.

 

Forsatt god sommer.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...