Stort engasjement

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi får både skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra flere hold. Alle håper å få oppleve de samme gode skiløypene som forrige sesong også kommende år. Flere er opptatt av at det bør bygges flere hytter slik at nye hytteeiere bidrar økonomisk i driften av skiløypene. De fleste forstår at uten gode skispor vil det bli svært vanskelig å selge hytter, både nye og gamle.
Mange er oppgitt over at ikke flere av dagens hytteeiere bidrar med kr 1 000,- hvert år. Dersom alle hadde bidratt, har mye av finansieringsproblemet vært løst. Noen mener at Kommunen ikke helt har forstått hvilken betydning vi hytteeiere utgjør for inntektene til mange av de lokale bedriftene.

Vi ønsker at enda flere av våre medlemmer engasjerer seg, gjerne med konstruktive innlegg som kan legges ut her på hjemmesiden.
I dag fikk vi en oppringing fra et meget engasjert medlem som synes at de nye innleggene fra medlemmene ble gjemt da vi hadde plassert de samlet litt lengre ned på siden. Vi vil derfor henvise til de nevnte innleggene som finnes under «Hytteeiere er de største direkte taperne dersom løypene forsvinner.» 

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....