Styremøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

Interimstyret hadde møte lørdag 14. mai. Det var en lang saksliste.

Det kommer stadig nye påmeldinger, og vi håper at dere alle forsøker å verve nye medlemmer. Sammen er vi sterke!

Vi har nå vedtektene klare for forsendelse til Brønnøysund, og så snart de er godkjent der, vil vi legge de ut.

Etter godkjennelse vil vi opprette en bankforbindelse, og først da kan vi melde fra om kontingentinnbetaling.

Når det gjelder de viktige skiløypene og turstiene, så minner vi om dugnaden, der vi håper at flest mulig stiller opp, gjerne med motorsag eller annet redskap for rydding av løypenettet. Vi viser til:

http://www.synnfjelloypene.net

Opplysninger om dugnadsdato mm vil du også finne på plakater rundt om i området når det nærmer seg dagen.

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.