Styremøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

Interimstyret hadde møte lørdag 14. mai. Det var en lang saksliste.

Det kommer stadig nye påmeldinger, og vi håper at dere alle forsøker å verve nye medlemmer. Sammen er vi sterke!

Vi har nå vedtektene klare for forsendelse til Brønnøysund, og så snart de er godkjent der, vil vi legge de ut.

Etter godkjennelse vil vi opprette en bankforbindelse, og først da kan vi melde fra om kontingentinnbetaling.

Når det gjelder de viktige skiløypene og turstiene, så minner vi om dugnaden, der vi håper at flest mulig stiller opp, gjerne med motorsag eller annet redskap for rydding av løypenettet. Vi viser til:

http://www.synnfjelloypene.net

Opplysninger om dugnadsdato mm vil du også finne på plakater rundt om i området når det nærmer seg dagen.

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...