Styremøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

Interimstyret hadde møte lørdag 14. mai. Det var en lang saksliste.

Det kommer stadig nye påmeldinger, og vi håper at dere alle forsøker å verve nye medlemmer. Sammen er vi sterke!

Vi har nå vedtektene klare for forsendelse til Brønnøysund, og så snart de er godkjent der, vil vi legge de ut.

Etter godkjennelse vil vi opprette en bankforbindelse, og først da kan vi melde fra om kontingentinnbetaling.

Når det gjelder de viktige skiløypene og turstiene, så minner vi om dugnaden, der vi håper at flest mulig stiller opp, gjerne med motorsag eller annet redskap for rydding av løypenettet. Vi viser til:

http://www.synnfjelloypene.net

Opplysninger om dugnadsdato mm vil du også finne på plakater rundt om i området når det nærmer seg dagen.

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...