Styremøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

Interimstyret hadde møte lørdag 14. mai. Det var en lang saksliste.

Det kommer stadig nye påmeldinger, og vi håper at dere alle forsøker å verve nye medlemmer. Sammen er vi sterke!

Vi har nå vedtektene klare for forsendelse til Brønnøysund, og så snart de er godkjent der, vil vi legge de ut.

Etter godkjennelse vil vi opprette en bankforbindelse, og først da kan vi melde fra om kontingentinnbetaling.

Når det gjelder de viktige skiløypene og turstiene, så minner vi om dugnaden, der vi håper at flest mulig stiller opp, gjerne med motorsag eller annet redskap for rydding av løypenettet. Vi viser til:

http://www.synnfjelloypene.net

Opplysninger om dugnadsdato mm vil du også finne på plakater rundt om i området når det nærmer seg dagen.

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296