Styret i Synnfjell Hytteeierforening har mottatt invitasjon til stiftelsesmøte for Synnfjell Løypelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Forslag til vedtekter. Se vedlagte fil.

Orientering til våre medlemmer: I likhet med grunneierlag, hyttelag, hyttevel, veglag, velforeninger etc. har vårt styre i dag mottatt dette:

Interimsstyret som ble valgt på møtet 7. september, har gleden av å invitere til stiftelsesmøte for Løypelaget 9. november kl 10 på Synnfjellporten.

Forslag til saksliste:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Orientering om arbeidet i interimsstyret
  3. Orientering om økonomisk plattform for Løypelaget
  4. Vedtekter – interimsstyrets forslag er vedlagt
  5. Valg av styre og styreleder
  6. Avslutning


Med hilsen
Torill Johnsen
leder interimsstyret

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...