Styret i Synnfjell Hytteeierforening har mottatt invitasjon til stiftelsesmøte for Synnfjell Løypelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Forslag til vedtekter. Se vedlagte fil.

Orientering til våre medlemmer: I likhet med grunneierlag, hyttelag, hyttevel, veglag, velforeninger etc. har vårt styre i dag mottatt dette:

Interimsstyret som ble valgt på møtet 7. september, har gleden av å invitere til stiftelsesmøte for Løypelaget 9. november kl 10 på Synnfjellporten.

Forslag til saksliste:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Orientering om arbeidet i interimsstyret
  3. Orientering om økonomisk plattform for Løypelaget
  4. Vedtekter – interimsstyrets forslag er vedlagt
  5. Valg av styre og styreleder
  6. Avslutning


Med hilsen
Torill Johnsen
leder interimsstyret

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...