Styret i Synnfjell Hytteeierforening har mottatt invitasjon til stiftelsesmøte for Synnfjell Løypelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Forslag til vedtekter. Se vedlagte fil.

Orientering til våre medlemmer: I likhet med grunneierlag, hyttelag, hyttevel, veglag, velforeninger etc. har vårt styre i dag mottatt dette:

Interimsstyret som ble valgt på møtet 7. september, har gleden av å invitere til stiftelsesmøte for Løypelaget 9. november kl 10 på Synnfjellporten.

Forslag til saksliste:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Orientering om arbeidet i interimsstyret
  3. Orientering om økonomisk plattform for Løypelaget
  4. Vedtekter – interimsstyrets forslag er vedlagt
  5. Valg av styre og styreleder
  6. Avslutning


Med hilsen
Torill Johnsen
leder interimsstyret

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....