Supre forhold på Spåtind

Synnfjell Hytteeierforening

|

Sent i ettermiddag rapporteres det om supre forhold på Spåtind.

35 kilometer med fristil og klassiske løyper er kjørt fra Lenningen til Spåtind. Det meldes om en halv meter med snø! Konkurranseløypa er også åpen! Her legges alt til rette.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....