Svar fra Nordre Land kommune

Synnfjell Hytteeierforening

|

Den 23. august sendte medlem Lars Gaustad en skriftlig klage til Nordre Land kommune vedrørende bygging av Miljøstasjonen.
Vi har i dag mottatt kopi fra Kommunen av svar på klagen fra Lars Gaustad.
Se vedlegg!

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....