Svar fra Synnfjelløypene ang. Midtstrangen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Jo da, ganske riktig, det tok ikke lang tid før Jan Arild Bratlien tok
kontakt.

Han kunne fortelle at årsaken til at den nevnte løypa ikke
hadde blitt oppkjørt de to siste årene var mangel på snø. I tillegg
hadde spormaskinen flere ganger truffet stein/fjell der, og dyre
reparasjoner hadde vært nødvendig. Det er derfor forståelig at de gruer
seg noe for å kjøre opp nevnte trase.

På forespørsel fra oss om de til
påske kunne kjøre opp et spor med scooter, var velviljen stor. Dette
skulle de gjøre, og det var ikke helt umulig at den minste spormaskinen
også tok seg en tur.

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....