Svar fra Synnfjelløypene ang. Midtstrangen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Jo da, ganske riktig, det tok ikke lang tid før Jan Arild Bratlien tok
kontakt.

Han kunne fortelle at årsaken til at den nevnte løypa ikke
hadde blitt oppkjørt de to siste årene var mangel på snø. I tillegg
hadde spormaskinen flere ganger truffet stein/fjell der, og dyre
reparasjoner hadde vært nødvendig. Det er derfor forståelig at de gruer
seg noe for å kjøre opp nevnte trase.

På forespørsel fra oss om de til
påske kunne kjøre opp et spor med scooter, var velviljen stor. Dette
skulle de gjøre, og det var ikke helt umulig at den minste spormaskinen
også tok seg en tur.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...