Svaret fra Hesteavlsforeningen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei

Jeg ser at det blei negativt svar fra hesteavlslaget når
det gjaldt inngjerding for bilparkering på hestebeiteområdet deres.

Men kanskje grunneieren, Bruflat Sokneråd, kunne gjøre
noe med problemet. Jeg googler og ser at de planlegger hyttebygging i sitt
område, så de må vel være opptatt av trivsel og trygg bruk av
Lenningen-området.

Vennlig hilsen Gerd

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...