Synnadalen Hytteeierforening klager på Synnfjellstugua

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi er gjort kjente med at den andre, noe eldre men mye mindre (vi har forlengst over 200 betalende medlemmer) hytteeierforeningen i vårt oppråde, Synnadalen Hytteeierforening har sendt en klage (se vedlagt fil) til Nordre Land kommune. Som dere ser omhandler den Synnfjellstugua.

Vi har lenge arbeidet for realisering av Synnfjellstugua, og har støttet arbeidet til Synnfjelløypene i denne saken, som i andre saker, på mange måter. Vi er positivt innstilt til både Synnfjellporten og Synnfjellstugua. Vi ønsker og tror at begge har livets rett, og at de begge sammen med god hotelldrift, og noe av norges beste skiløyper i tillegg til en brukbar alpinbakke, vil i enda større grad glede våre medlemmer og de som er her oppe på besøk.

Som i alle andre saker ønsker vi gjerne kommentarer fra våre medlemmer på vårt arbeid, gjerne med veiledning og ønsker om prioriteringer, og om veien videre for vårt fantastiske fjellområde. Sammen bør vi klare å gjøre området vårt til et fristed der alle trives og har aktivitetsmuligheter i tillegg til møteplasser.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....