Navn på post er: Haraldsen Auto

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.