Navn på post er: Synnfjellgarasjen

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.