Navn på post er: Synnfjelløypene

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.