Navn på post er: Byggmakker Dokka

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.