Navn på post er: Nordre Land Regnskap SA

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.