Navn på post er: GlamiTEC AS 

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.