Navn på post er: Møller Bil Gjøvik

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.