Navn på post er: SBG Byggprosjekt AS

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.