Navn på post er: PARTNERS EIENDOMSMEGLING

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.