Navn på post er: TROSTRUD FRENO

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.