Navn på post er: Toten alarm

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.