Navn på post er: Lien Sag og Høvleri AS

Dette noteres og føres inn på skjema, som leveres på Synnfjellprten.