Synnfjellporten kjøpt av Oppland Bygg og Anlegg

Synnfjell Hytteeierforening

|

Tekst fra Oppland Arbeiderblad


Kristian som skulle drive Synnfjellporten. Det er hans Livsverk. Dessverre fikk han så vidt se at det sto ferdig før han døde. Nå er tiden inne til å gjørenoe annet. Vi skal drive gården og setra vår. Kjetil skal også kjøregravemaskin, så vi har mer enn nok å gjøre, sier Jessica og Kjetil Koll.

Styrker driften

 Vi på vår side ser det store potensialet i Synnfjellporten med tilleggsarealet. Selve driften av Synnfjellporten skal sønnenvår Håkon stå for. Han blir den nye verten. Han skal også være med på å videreutvikle området her, sier Nina Frøslid. Vi ser på hele Synnfjell-områdetsom en helhet. Akkurat nå etter vi opp hytter på Lenningen.

«Vi har sett oss om etter nye områder. Vi vil være med på å utvikle hele Synnfjell-området», sier Geir Helge Frøslid.
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....