Synnfjellporten-påsken 2014

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fått epost fra Jessica på Synnfjellporten, og tillater oss å referere noe vi mener kan være av stor interesse:

Om hjertestarter:
«Vi er heldige og skal få låne hjertestarter nå i
påsken,MEN, dette er noe vi ønsker å kunne ha som fast inventar på
Synnfjellporten. Vi mener dette er noe som kan hjelpe alle hvis noe skulle
inntreffe, og vil med dette invitere hytteeierforeningene om dere kan være
interessert i og bidra med noe økonomisk for noe så viktig som dette?»
Om postkasser mm:
«Videre har vi et forslag vedr postlevering! Vi ønsker
å tilby fra sommeren av;å kunne ettersende posten/aviser til
Synnfjellporten ( Noen har allerede spurt og benyttet seg av dette, men er
mulighet for mange flere). Vi vil sette opp postkassestativ utenfor oss, og for
dem som er interesserte kan de gjerne sette opp egne godt merkede postkasser på
det stativet.;Ønskelig at alle selvfølgelig forespør oss når dette vil skje
). Vi henter post/aviser nede ved Nysetra, og får posten sortert i de
forskjellige postkassene. Vi ønsker å tilby dette for la oss si 200,-/år ; abonnement til en start. Hyttefolk slipper med dette å måtte reise ned
til Nysetra selve, og kan nyte ferien sin på en annen måte. Kanskje kunne ta
sykkelen eller gå for og hente posten sin isteden! Hva tror dere om
dette? Kanskje noe å ta opp på årsmøte?
Har jobbet med og få posten helt opp til oss, men ikke
lykkes enda. Tenker at dette kunne være en start på en forandring.»
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....