Synnfjellspor Løypelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Som mange nå kjenner til, arbeides det svært aktivt for å danne Synnfjellspor Løypelag. Hytteeiere spredt over hele dalen melder seg inn i løypelaget, og det ser vi som svært positivt. Det kommer også mange positive tilbakemeldinger ved mange av innmeldingene.

Medlemsavgiften vil for alle være kr 1 500,- og de som betaler via SØAS, den såkalte «tusenlappen» som det siste året ble indeksregulert, skal betale til løypelaget forskjellen mellom det som betales inn til SØAS og kr 1 500,-.
Interimsstyret i det nye løypelaget ser det som helt nødvendig at hytteeierne tar styringen for å skaffe gode løyper i år og i framtiden, og at de har svært gode forbindelser til Kommunen, grunneierlag, Synnfjelløypene som har kontrakten på løypekjøringen i alle fall de nærmeste fem årene, Synnfjell Sport Hotel, Synnfjellporten og sponsorene.
Den største utfordringen nå er å få informasjonen om det nye løypelaget ut til alle hytteeiere i dalen. Uten innbetalinger fra store deler av hytteeierne i vårt område, vil det bli vanskelig å få produsert de løyper som de fleste ønsker seg.

På oppfordring fra Synnfjellspor Løypelag ber vi deg vennligst om å sjekke at naboen er informert om det som nå skjer i vårt område.
Sammen skal vi få til dette!

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....