Terningkast 6 til Synnfjelløypene

Synnfjell Hytteeierforening

|

Her kommer et mobilbilde fra Lasse Hermansen som viser at det i dag var
bortimot drømmeforhold på Spåtind. Skiløpere strømmet stadig til. Solen
varmet, nesten ikke vind.

Fra Krokhølen gikk turen også i dag opp gjennom Midtstrangen. Han kunne
ikke få fullrost de flotte dagsferske løypene. På nedturen var det
tilsvarende spor via Strangtjern og frem til Åssætra og videre til
Synnfjellavvoen.

Terningkast 6 går til Synnfjelløypene!

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....