Tilbakemelding fra Statens Vegvesen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har i dag fått gledelige nyheter fra Statens Vegvesen. «Vår mann» har opplyst at det er besluttet brukt kr 2,7 millioner i 2012 på oppgradering av veien opp til våre hytter.

Vi viser til tidligere melding om vårt engasjement i saken, og her ser dere dagens kommunikasjon som konkret gir oss gode forhåpninger for at vi om et halvt år kan komme oss mer behagelig opp til hytta.


Tor Heine Hvalby.

Takker for hyggelig imøtekommenhet og forståelse under veibefaringen vi hadde 13. oktober 2011.

Etter endt befaring forsto jeg deg slik at du skulle prøve å få inn i budsjettet midler til større sammenhengende strekninger med asfalt til sommeren, i stedet for smålapping.

Nå er jeg spent på om budsjett for dette er godkjent, og i tilfelle hvilke omfang og standard med sammenhengende asfaltstrekninger vi i tilfelle kan håpe på.

Trafikktettheten blir sannsynligvis også større enn tidligere år da Synnfjellporten AS som er under bygging sannsynligvis kan åpne allerede rundt påsketider hvis alt går etter planene.

Det andre servicesenter Synnfjellstugua ligger nå ute til 6 ukers offentlig ettersyn. De håper deretter på byggestart allerede i sommer.

Med forventningsfull hilsen

på vegne av Synnfjell Hytteeierforening

Tor Hermansen

Styreleder.

 

 

Hei og takk for sist.

Det vil bli asfaltering på fv 196 (Synnfjellvegen) til sommeren. Jeg har satt av ca 2,7 mill i budsjettet. Det vil bli utført punktvis oppretting på de dårligste punktene før det blir lagt i slitelag i full bredde. Etter vår befaring fikk jeg inntrykk av at de verste elendighetene begynner ca 8 km fra Fagerlund, ser derfor for meg å begynne asfalteringen i dette området. Med den budsjettsummen jeg har satt av regner jeg med at vi få asfaltert ca 4 km, litt avhengig av opprettingsbehovet, men noe rundt der. Er klar over at behovet er større, men det er dette vi kan få til i 2012 og så får vi se hva som skjer i de kommende år.

Som en liten bonus til slutt kan jeg fortelle at deler av fv 186 (Nord-Torpvegen) også vil få nytt dekke til sommeren, regner med at de fleste også kjører her for å komme til hyttene sine.

Mvh

Tor Heine Hvalby

Skjermbilde-2022-12-08-kl.-09.44.23
Dette gir gode ekstra tusenlapper i tilskudd som går til skiløyper. Vi oppfordrer fortsatt alle som ønsker å bruke løypene til å velge Synnfjell hytteeierforening som grasrotmottaker hos Norsk Tipping.
Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...