To eposter fra engasjert medlem

Synnfjell Hytteeierforening

|

Takk for svar. Jeg har også et annet ønske. Terrenget
fra Nordrumsætra  framstår som vanskelig for en del skiløpere.  Vi har
flere ganger gått på veien til Opsjøkrysset, Det er litt kjedelig i
lengden. Er det mulig å lege ei løype
rundt Opsjøen?  Jeg kan også tenke meg ei løype  som går fra løypa rundt
Store Skjervungen og opp til rasteplassen på toppen langs veien fra
Opsjøen til Holsbru. Da får vi utsikt selv om  det er lett å komme dit.

Hans L. Andersen

En annen e-post:

Det er mulig det er litt farlig det jeg kommer med nå fordi det jeg omtaler er en ordning som har vart en del år

.

Om vinteren må vi betale for å stå på parkeringsplassen nord for
hotellet. Summen var 30 kroner sist vinter.Jeg regner med at det kommer 
inn svært mye penger. Hvis 200 biler parkerer en dag i påsken, er det
6000 kroner. Dermed blir det store summer bare i
løpet av påsken.

Jeg kontaktet kommunen og fikk vite at den foreningen/velet som samler
inn pengene, er en gammel skolekrets  i Torpa/Nord-Torpa. De skal ha
fått tillatelse til å ta inn penger for parkering av allmenningen, hvis
jeg husker riktig.

Bør ikke disse pengen  tilfalle brukerne enten ved at pengene går det
til det nye løypeselskapet eller til en eller flere hytteeierforeninger i
området? Er det en ide å ta dette opp med allmenningen?

Hans L. Andersen

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...
images-24
Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst...