To eposter fra engasjert medlem

Synnfjell Hytteeierforening

|

Takk for svar. Jeg har også et annet ønske. Terrenget
fra Nordrumsætra  framstår som vanskelig for en del skiløpere.  Vi har
flere ganger gått på veien til Opsjøkrysset, Det er litt kjedelig i
lengden. Er det mulig å lege ei løype
rundt Opsjøen?  Jeg kan også tenke meg ei løype  som går fra løypa rundt
Store Skjervungen og opp til rasteplassen på toppen langs veien fra
Opsjøen til Holsbru. Da får vi utsikt selv om  det er lett å komme dit.

Hans L. Andersen

En annen e-post:

Det er mulig det er litt farlig det jeg kommer med nå fordi det jeg omtaler er en ordning som har vart en del år

.

Om vinteren må vi betale for å stå på parkeringsplassen nord for
hotellet. Summen var 30 kroner sist vinter.Jeg regner med at det kommer 
inn svært mye penger. Hvis 200 biler parkerer en dag i påsken, er det
6000 kroner. Dermed blir det store summer bare i
løpet av påsken.

Jeg kontaktet kommunen og fikk vite at den foreningen/velet som samler
inn pengene, er en gammel skolekrets  i Torpa/Nord-Torpa. De skal ha
fått tillatelse til å ta inn penger for parkering av allmenningen, hvis
jeg husker riktig.

Bør ikke disse pengen  tilfalle brukerne enten ved at pengene går det
til det nye løypeselskapet eller til en eller flere hytteeierforeninger i
området? Er det en ide å ta dette opp med allmenningen?

Hans L. Andersen

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....