Tvangssalget av Hotellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Som de fleste andre engasjerte, er styret i Hytteforeningen også spent på hva som skjer med salget av Hotellet. Vi hadde derfor en styrerepresentant til stede i Gjøvik Tingrett sist mandag, der saken om tvangssalg skulle avklares. Det ble ingen avklaring nevnte dag, men saken ble flyttet til i dag torsdag.

Vår representant har fremskaffet diverse informasjon, og det vi kan skrive her er at saken på ny er utsatt. Som kjent er det her snakk om et tvangssalg, og slikt må avgjøres i Tingretten.

Det høyeste budet som er kommet inn er på kr 2 000 000. Grunnet uklarhet rundt saken, slik vi har fått opplyst, har tingrettsdommeren enda ikke tatt en beslutning. Inntil videre er det enda mulig å legge inn bud på hotellet, men da direkte til Tingretten.

Spenningen er fortsatt stor, og vi følger med på hva som skjer. At det blir en positiv utvikling ved det gamle Spåtind Høyfjellshotell er, som sikkert kjent, en av de saker vi arbeider aktivt for.

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...