Tvangssalget av Hotellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Som de fleste andre engasjerte, er styret i Hytteforeningen også spent på hva som skjer med salget av Hotellet. Vi hadde derfor en styrerepresentant til stede i Gjøvik Tingrett sist mandag, der saken om tvangssalg skulle avklares. Det ble ingen avklaring nevnte dag, men saken ble flyttet til i dag torsdag.

Vår representant har fremskaffet diverse informasjon, og det vi kan skrive her er at saken på ny er utsatt. Som kjent er det her snakk om et tvangssalg, og slikt må avgjøres i Tingretten.

Det høyeste budet som er kommet inn er på kr 2 000 000. Grunnet uklarhet rundt saken, slik vi har fått opplyst, har tingrettsdommeren enda ikke tatt en beslutning. Inntil videre er det enda mulig å legge inn bud på hotellet, men da direkte til Tingretten.

Spenningen er fortsatt stor, og vi følger med på hva som skjer. At det blir en positiv utvikling ved det gamle Spåtind Høyfjellshotell er, som sikkert kjent, en av de saker vi arbeider aktivt for.

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.