Tvangssalget av Hotellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Som de fleste andre engasjerte, er styret i Hytteforeningen også spent på hva som skjer med salget av Hotellet. Vi hadde derfor en styrerepresentant til stede i Gjøvik Tingrett sist mandag, der saken om tvangssalg skulle avklares. Det ble ingen avklaring nevnte dag, men saken ble flyttet til i dag torsdag.

Vår representant har fremskaffet diverse informasjon, og det vi kan skrive her er at saken på ny er utsatt. Som kjent er det her snakk om et tvangssalg, og slikt må avgjøres i Tingretten.

Det høyeste budet som er kommet inn er på kr 2 000 000. Grunnet uklarhet rundt saken, slik vi har fått opplyst, har tingrettsdommeren enda ikke tatt en beslutning. Inntil videre er det enda mulig å legge inn bud på hotellet, men da direkte til Tingretten.

Spenningen er fortsatt stor, og vi følger med på hva som skjer. At det blir en positiv utvikling ved det gamle Spåtind Høyfjellshotell er, som sikkert kjent, en av de saker vi arbeider aktivt for.

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296