VA oppdatering på juleaften.

Synnfjell Hytteeierforening

|

Før kommunestyret den 19.12 tok SHF kontakt med konstituerende rådmann og diskuterte VA situasjonen og SHF holdning på vegne av medlemmene. Vi oppfordret KS til ikke å ta omfattende beslutninger nå, og håndtere prosessen i samarbeid med oss og ikke minst i riktig rekkefølge.

Fra Kommunestyremøte den 19.12 meldes det at det IKKE blir en ny tilkoblingsavgift for eksisterende hytteeiere for 2018. Om dette betyr at det aldri kommer en ny avgift vites ikke på nåværende tidspunkt. Vi avventer videre kommunikasjon med dem.

Årlig avgift skal være satt til max 8.000,- i 2018. Vi avventer protokoll for endelig bekreftelse men dette skal være uttalt fra kommunestyret.
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....