Veinavn i Synnfjell

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hovedprinsippet for at en
veg skal gis eget navn er utgangspunktet at det skal være minst 4 hytter langs
vegen eller vegen er lengre enn 1,5km. For kortere veger med færre hytter, kan
det skjønnsmessig gjøres unntak. Det er i all hovedsak fritidsbebyggelse som
adresseres i denne omgang. I tillegg vil det være noen boliger som vil måtte
omadresseres når nye vegparseller gis navn.

Det er videre lagt vekt
på å benytte lokale vegnavn og skrivemåte samt at en skal unngå like eller for
like vegnavn i kommunen. Kart og tabeller nedenfor viser hvilke veger
som skal gis navn og de innkomne navneforslagene. Nummeret på vegen i
veglista samsvarer med tilsvarende vegstrekning i kartet.

http://www.nordre-land.kommune.no/hoering-forslag-til-vegnavn-og-adresseparseller-i-nordre-land.5677229-95986.html

Frist for å komme
med innspill er 01.12.2015.

postmottak@nordre-land.kommune.no

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...