Veinavn i Synnfjell

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hovedprinsippet for at en
veg skal gis eget navn er utgangspunktet at det skal være minst 4 hytter langs
vegen eller vegen er lengre enn 1,5km. For kortere veger med færre hytter, kan
det skjønnsmessig gjøres unntak. Det er i all hovedsak fritidsbebyggelse som
adresseres i denne omgang. I tillegg vil det være noen boliger som vil måtte
omadresseres når nye vegparseller gis navn.

Det er videre lagt vekt
på å benytte lokale vegnavn og skrivemåte samt at en skal unngå like eller for
like vegnavn i kommunen. Kart og tabeller nedenfor viser hvilke veger
som skal gis navn og de innkomne navneforslagene. Nummeret på vegen i
veglista samsvarer med tilsvarende vegstrekning i kartet.

http://www.nordre-land.kommune.no/hoering-forslag-til-vegnavn-og-adresseparseller-i-nordre-land.5677229-95986.html

Frist for å komme
med innspill er 01.12.2015.

postmottak@nordre-land.kommune.no

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.