Veinavn i Synnfjell

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hovedprinsippet for at en
veg skal gis eget navn er utgangspunktet at det skal være minst 4 hytter langs
vegen eller vegen er lengre enn 1,5km. For kortere veger med færre hytter, kan
det skjønnsmessig gjøres unntak. Det er i all hovedsak fritidsbebyggelse som
adresseres i denne omgang. I tillegg vil det være noen boliger som vil måtte
omadresseres når nye vegparseller gis navn.

Det er videre lagt vekt
på å benytte lokale vegnavn og skrivemåte samt at en skal unngå like eller for
like vegnavn i kommunen. Kart og tabeller nedenfor viser hvilke veger
som skal gis navn og de innkomne navneforslagene. Nummeret på vegen i
veglista samsvarer med tilsvarende vegstrekning i kartet.

http://www.nordre-land.kommune.no/hoering-forslag-til-vegnavn-og-adresseparseller-i-nordre-land.5677229-95986.html

Frist for å komme
med innspill er 01.12.2015.

postmottak@nordre-land.kommune.no

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296