Vi fikk i går henstilling fra Løypelagets leder Torill Johnsen som ber oss ta inn dette:

Synnfjell Hytteeierforening

|

Torill Johnsen siterer her fra noe av det vi har skrevet:
«Vi er kjent med at det mangler kr 100 000,- for å få samme frekvens på løypekjøringen nå som i fjor. Vi er også kjent med at medlemmene av Klemosætervegen er innkalt til møte for å bestemme om det skal betales et ekstrabidrag i år til Løypelaget. Dersom alle veilag gjør det samme, og det i tillegg
blir skaffet flere sponsorer, så bør vel den nevnte ”mankoen” være ”i boks”.

Torill Johnsen har disse rettelser og kommentarer:
Vi mangler ikke 100 000. Vi mangler adskillig mer. Det skal ikke være ekstraordinært møte i Klevmoseterveien for å samle inn deler av 100.000, men for å bidra til at vi kan betale det som alt er bestilt.
Løypelaget har mottatt få bidrag fra hytteierne og deres forskjelllige foreninger. Så langt er det kommet inn kr 500 i banken. Hvis alle skal vente på andre og se om det skjer noe vil ikke arbeidet vårt lykkes. Samtlige foreninger får om kort tid informasjon og oppfordring om å bli medlemmer i Løypelaget, betale sin kontingent. Og samtidig vil vi oppfordre til at man ber medlemmene sine om å bidra ytterligere. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne betale regningene våre.
Hilsen
Torill

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...