Vi fikk i går henstilling fra Løypelagets leder Torill Johnsen som ber oss ta inn dette:

Synnfjell Hytteeierforening

|

Torill Johnsen siterer her fra noe av det vi har skrevet:
«Vi er kjent med at det mangler kr 100 000,- for å få samme frekvens på løypekjøringen nå som i fjor. Vi er også kjent med at medlemmene av Klemosætervegen er innkalt til møte for å bestemme om det skal betales et ekstrabidrag i år til Løypelaget. Dersom alle veilag gjør det samme, og det i tillegg
blir skaffet flere sponsorer, så bør vel den nevnte ”mankoen” være ”i boks”.

Torill Johnsen har disse rettelser og kommentarer:
Vi mangler ikke 100 000. Vi mangler adskillig mer. Det skal ikke være ekstraordinært møte i Klevmoseterveien for å samle inn deler av 100.000, men for å bidra til at vi kan betale det som alt er bestilt.
Løypelaget har mottatt få bidrag fra hytteierne og deres forskjelllige foreninger. Så langt er det kommet inn kr 500 i banken. Hvis alle skal vente på andre og se om det skjer noe vil ikke arbeidet vårt lykkes. Samtlige foreninger får om kort tid informasjon og oppfordring om å bli medlemmer i Løypelaget, betale sin kontingent. Og samtidig vil vi oppfordre til at man ber medlemmene sine om å bidra ytterligere. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne betale regningene våre.
Hilsen
Torill

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....