Vi sees på Årsmøte og åpent fjellmøte lørdag 26. mars

Synnfjell Hytteeierforening

|

Agenda Synnfjell Hytteeierforenings årsmøte kl. 10.00

Årsberetning og regnskap er sendt medlemmer av foreningen på email.

Agenda Åpent Fjellmøte kl. 11.00

Informasjon vedr. ny reguleringsplan og fremdrift.
(Hva skjer og hvilke elementer er viktig for å få en god plan. Når kommer den,
hvor mange nye hytter, infrastruktur og ny organisering/ansvarsforhold fra
kommunens side

SØAS
og VA plan for Synnfjell, hva skjer videre.

Eiendomsskatt
i fjellet og ytelser tilbake til området, hva er kommunens tanker om eiendomsskatt.


Veinavn i fjellet og fremdrift.

Kommunens syn på næringsutvikling i
fjellet og hva de mener er viktig for at vi skal skape en bærekraftig økonomi
og utvikling i Synnfjell.

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.