Vi sees på Årsmøte og åpent fjellmøte lørdag 26. mars

Synnfjell Hytteeierforening

|

Agenda Synnfjell Hytteeierforenings årsmøte kl. 10.00

Årsberetning og regnskap er sendt medlemmer av foreningen på email.

Agenda Åpent Fjellmøte kl. 11.00

Informasjon vedr. ny reguleringsplan og fremdrift.
(Hva skjer og hvilke elementer er viktig for å få en god plan. Når kommer den,
hvor mange nye hytter, infrastruktur og ny organisering/ansvarsforhold fra
kommunens side

SØAS
og VA plan for Synnfjell, hva skjer videre.

Eiendomsskatt
i fjellet og ytelser tilbake til området, hva er kommunens tanker om eiendomsskatt.


Veinavn i fjellet og fremdrift.

Kommunens syn på næringsutvikling i
fjellet og hva de mener er viktig for at vi skal skape en bærekraftig økonomi
og utvikling i Synnfjell.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...