Viktig melding

Synnfjell Hytteeierforening

|

Synnfjell maskin, Kai Andre Frøyslid (tidligere Finstuen transport AS) og Kasper Strømsjordet driver i disse dager og utarbeider en nettbasert løsning på varsling av snøbrøyting i Synnfjellet. 

Dette er en løsning der dere varsler på nett når dere kommer og dra fra hytta, våre sjåfører vil da få varsling i brøytetraktorene på når hyttene er i bruk og kan derfor brøyte mest hensiktsmessig. Dere vil også få full kontroll over når deres vei er ny brøytet, da du får igjen varsel om att det er brøytet.  

Dette for å gi best mulig service på de som bruker hyttene, vi ser att dette er hensiktsmessig da våre 400 hytter ikke blir brukt hver helg, og vi kan da gi mye bedre service og fokusere på de som er på bruker hytta.  Vi vil også ha mer kontroll selv ved sykdom/ferie, da appen er på nettbrett i hver traktor og vi da kan bruke andre sjåfører ved eventuelt behov. Systemet gjør å att vi spare miljø, maskiner, utstyr og mannskap. 

Systemet bidrar også til å unngå større prisoppgang enn indeksreguleringen (vinterdrift av veger) det vil ikke bli tillegg i prisen for nettbasert løsning og fortsatt inkludere 30 turer. 

Avtalen gjelder for ett år av gangen og fornyes automatisk dersom den ikke sies opp av en av partene innen 01.08.

Avtalen gjelder kun brøyting i første omgang, strøing vil måtte bestilles ved telefoni som tidligere år.

I den forbindelse trenger vi noe informasjon om hytteeiere på hver hytte for å få lagt inn i systemet. Derfor lurer vi på om dere kan hjelpe oss med å komme med hytteeiers navn, adresse og mailadresse. Gjerne også med telefon nr, gård- og bruks nr, adresse på hytte. 

Frist innen: 05.02.19 på mail til siljebf@hotmail.com

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296