Viktig møte i kveld

Synnfjell Hytteeierforening

|

Invitasjonen fikk vi fra Arnstein Klemoen, styreleder i Synnfjell
Dokkfløy Utmarkslag (SDU). Møtet gjelder forvaltning, midler og organisering av løypekjøring/skjøtsel
av stier og løypetraseer i Synndalen.

Vi er svært spent på hva som blir resultatet av møtet i kveld, da vi selv har invitert til en møte om kort tid der temaet er det samme.
 

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...