Viktig møte i kveld

Synnfjell Hytteeierforening

|

Invitasjonen fikk vi fra Arnstein Klemoen, styreleder i Synnfjell
Dokkfløy Utmarkslag (SDU). Møtet gjelder forvaltning, midler og organisering av løypekjøring/skjøtsel
av stier og løypetraseer i Synndalen.

Vi er svært spent på hva som blir resultatet av møtet i kveld, da vi selv har invitert til en møte om kort tid der temaet er det samme.
 

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....