Viktig møte i kveld

Synnfjell Hytteeierforening

|

Invitasjonen fikk vi fra Arnstein Klemoen, styreleder i Synnfjell
Dokkfløy Utmarkslag (SDU). Møtet gjelder forvaltning, midler og organisering av løypekjøring/skjøtsel
av stier og løypetraseer i Synndalen.

Vi er svært spent på hva som blir resultatet av møtet i kveld, da vi selv har invitert til en møte om kort tid der temaet er det samme.
 

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296