Viktig møte i kveld

Synnfjell Hytteeierforening

|

Invitasjonen fikk vi fra Arnstein Klemoen, styreleder i Synnfjell
Dokkfløy Utmarkslag (SDU). Møtet gjelder forvaltning, midler og organisering av løypekjøring/skjøtsel
av stier og løypetraseer i Synndalen.

Vi er svært spent på hva som blir resultatet av møtet i kveld, da vi selv har invitert til en møte om kort tid der temaet er det samme.
 

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...