Vil du gjøre en innsats i styret for hytteeierforeningen?

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vil du gjøre en innsats i styret for hytteeierforeningen?

Det velges styre på årsmøtet 6. april.

Valgkomitéen vil gjerne ha kontakt med deg hvis du er interessert i å gjøre en innsats.

Kontakt oss for en uformell prat:

Leif Øverland    415 36 460

Tore Larsen      918 48 760

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....