Vil vi få beholde de suverene sporene vi har i dag?

Synnfjell Hytteeierforening

|

Som de fleste nå vet er det dannet et Løypelag, som har sin egen webside. Hytteeierforeningen har altså ikke kontroll over hvordan det går med arbeidet for å få en langsiktig kontrakt med en løypeprodusent. Vi vet imidlertid at den 28.12 ikke var skrevet noen kontrakt. Hytteeierforeningen har tidligere støttet Synnfjelløypene økonomisk. Nå vil det vel være naturlig å støtte Løypelaget. Imidlertid er vi sammen med mange andre litt usikre på hva vi får for pengene vi gjerne vil innbetale. Vil vi få dobbelt spor med skøytemuligheter i midten? Hvor ofte blir løypene oppkjørt. Vil de som for eksempel kommer opp på en torsdag være sikret gode løyper? Hvor langsiktig er vi sikret?

De som har fulgt med på www.skisporet.no har kanskje sett at det kjøres med forskjellig hyppighet i Krokhølområdet og i løypene nord i Synndalen. Skal det være slik?

Vi håper at de flinke folka som sitter i Løypelagets styre vil lykkes med sitt arbeid, men vi stiller likevel spørsmålet:
Vil porten som er vist på et av bildene (innenfor porten står Monsteret) snart bli stengt?
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.