Vil vi få beholde de suverene sporene vi har i dag?

Synnfjell Hytteeierforening

|

Som de fleste nå vet er det dannet et Løypelag, som har sin egen webside. Hytteeierforeningen har altså ikke kontroll over hvordan det går med arbeidet for å få en langsiktig kontrakt med en løypeprodusent. Vi vet imidlertid at den 28.12 ikke var skrevet noen kontrakt. Hytteeierforeningen har tidligere støttet Synnfjelløypene økonomisk. Nå vil det vel være naturlig å støtte Løypelaget. Imidlertid er vi sammen med mange andre litt usikre på hva vi får for pengene vi gjerne vil innbetale. Vil vi få dobbelt spor med skøytemuligheter i midten? Hvor ofte blir løypene oppkjørt. Vil de som for eksempel kommer opp på en torsdag være sikret gode løyper? Hvor langsiktig er vi sikret?

De som har fulgt med på www.skisporet.no har kanskje sett at det kjøres med forskjellig hyppighet i Krokhølområdet og i løypene nord i Synndalen. Skal det være slik?
Vi håper at de flinke folka som sitter i Løypelagets styre vil lykkes med sitt arbeid, men vi stiller likevel spørsmålet:
Vil porten som er vist på et av bildene (innenfor porten står Monsteret) snart bli stengt?
573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...