Vinterens sterkt reduserte løypekjøring engasjerer våre medlemmer

Synnfjell Hytteeierforening

|

I slutten av januar i år (2014) ble det
skrevet kontrakt mellom Synnfjell løypelag og Synnfjelløypene AS sammen med
Spåtind Sport Hotel AS. Synnfjell løypelag er en ideell forening hvis formål er
å sikre gode skiløyper og turstier for alle brukere i Synnfjell-øst.

I dag (6. februar 2014) kan vi lese på www.synnfjelloypelag.no følgende:
”Avtalen for dette halvåret sier at det i høysesong (vinter- og påskeferie)
skal kjøres inntil 4 dager hver uke. Resten av sesongen kjøres det 2-3 ganger
hver uke.”

Vi i Hytteeierforeningen er meget
takknemlig for at Løypelaget ble etablert, og at det ble dannet et styre som
blant annet skulle skaffe oppdragstaker for merking, stikking, rydding og
oppkjøring av skiløyper i vårt område som omfatter Nysætra i sør til Spåtind i
vest og til Lundsætra i nord/nordvest.

Alle forstår at det er et omfattende
arbeid å skaffe finansiering for dette oppdraget, kanskje spesielt den første
sesongen. I § 4 om Økonomi og kontingent i Løypelagets vedtekter kan vi lese:

 

Synnfjell løypelag har hovedsakelig
inntekter fra

 

    
Hytter bygget
etter 2004 som er avtaleforpliktet til å betale et årlig bidrag til
løypekjøring og anses som støttemedlemmer

    
Økonomiske bidrag
fra grunneiere,

    
Hytteforeninger
og grunneierforeninger mv.

    
Sponsorater

    
Bidrag betalt av
støttemedlemmer

    
Nordre Land
kommune

 

Vi har ikke kjennskap til hvor langt
Løypelaget har kommet i å skaffe nødvendig finansiering, men har forstått at
det stadig arbeides med dette.

 

I den senere tid har Hytteeierforeningen
fått flere e-poster fra medlemmer som ikke er fornøyd med årets spor. Spesielt
er flere opptatt av at spor ikke er oppkjørt på fredager.

 

Et eksempel på en velskrevet e-post ser
der her:

Hei

Min kone og jeg, har hatt gleden av å ha
hatt hytte på Synnfjell i 3 år, og har hatt utrolig mange fine turer både på
beina og ikke minst på ski. Vi har de to første årene vært veldig fornøyd med
skiløypene på Synnfjell, som nesten til enhver tid har vært veldig bra. 

Vi har (via Synnfjell Hytteeierforening)
lest informasjonen om de endringene som har skjedd med løyekjøring, og har hatt
stort håp – og tiltro til at det nye løypelaget jobber for fortsatt flotte
løyper. 

Vi har trodd på en fin sesong også i
2013/2014, har vi «plottet» inn noen langhelger, deriblant var vi der torsdag
30. jan. til søndag 2. feb.

Vi hadde gledet oss til en deilig skitur
på fredag, men registrerte at det dessverre ikke var ….. eller ble kjørt opp
løyper i løpet av dagen, og ble selvsagt skuffet over det. 

Jeg sjekket derfor hjemmesiden til
løypelaget i ettertid, og ser at det tas sikte på å kjøres løyper 2-3 dager pr
uke og 4 ganger pr. uke i vinterferien og påsken.

 I den sammenhengen har vi noen
spørsmål: 

       
Hvilke dager skal det kjøres opp. Det hadde vært veldig fint om dette
kunne legges ut på løypelagets hjemmeside,

slik at det blir forutsigbart for alle.
Vi tror mange med oss tar langhelg fra tors – søndag, slik at det ville være naturlig
at det kjøres min. fred, lør og søn.

       
Når er vinterferien ? Er dette uke 8 ? Fint om dette kan presiseres.

       
Når skal de 4 dagene i påsken prioriteres. Skal det kjøres løyper i
palmehelgen ?

 

       
Hvilke tiltak har Løypelaget gjort for å øke inntektssiden ?

o   Er det for
eksempel sendt personlig brev til
alle eiere av de eldre hyttene med oppfordring om innbetaling ?  (som ikke
omfattes av kontraktsfestet krav om betaling for løyper).

Fine løyper er jo
i alles interesse – uansett eldre eller nyere hytte.

o   Er Nordre Land Kommune kontaktet med
oppfordring/søknad om utvidet støtte. Vi har registrert at det kommer mange fra
Dokka og bygdene omkring

for å gå på ski på Synnfjell. Dette er jo
et fantastisk tilbud til kommunens innbyggere, som kommunen burde støtte
økonomisk med et betydelig beløp.

I 2014 innfører Nordre Land Kommune også
eiendomsskatt for hytteeierene. Vi bør vel da kunne forvente at noe den skatten
vi skal betale kommer hytteeierne til gode ?

o   Hvordan er
avtalen med Spåtind Sporthotell ? Det
burde absolutt være i hotellets interesse at det er flotte løyper til enhver
tid. De reklamerer på facebook og hjemmesiden at det er 300 km oppkjørte
løyper. Da kan det jo forventes det faktiske er det også? Burde ikke hotellet
bidra betydelig?

o   Er det sendt oppfordring på hjemmesiden til alle hytteierforeningene i området
om at nå må alle bidra, ellers så blir tilbudet dårligere ?

o   Er det kartlagt
om de som allerede betaler (kontraktsfestet)
er villige til å betale mer ?

o   Hva sier de grunneierne som har solgt tomter og
reklamert med flott natur, stier og 300 km oppkjørte skiløyper. Burde ikke
dette forplikte slik at tilbudet opprettholdes?

De burde jo også være interessert i at
området er attraktivt for videre utvikling. 

Jeg tror alle med hytte i området mener
at skiløyper i Synnfjell er svært viktig. Det oppleves nå som synd og trist at
et dårligere tilbud nå skyldes svakere økonomi. Vi håper derfor
spørsmålene kan være med å bidra til at Løypelaget kan øke inntektssiden – slik
at vi igjen kan være stolte av de flotte skiløypene på Synnfjell.

 Med vennlig hilsen

 Svein Bakken

 

 

Vi har også mottatt e-poster fra andre
medlemmer som er bekymret. Ikke overraskende engasjerer dette svært mange av
våre skiglade medlemmer, og vi føler at vi må informere i den grad vi har
mulighet til det. Vi føler oss forpliktet overfor våre medlemmer, men ønsker
ikke å legge sten til byrden for Løypelaget.

Vi er informert om at Synnfjelløypene har
fått mange klager i det siste. Det beklager vi. De har nemlig gjort så godt de
har kunnet med de midler de har fått tildelt. Vi er kjent med at maskinkjøreren
til en hver tid vurderer hvilke dager som bør kjøres. Så lenge midlene er
begrenset, vil det være vanskelig å tilfredsstille alle i denne noe vanskelige
situasjonen. I området finnes det nå tre nesten nye maskiner, og det er
åpenbart mye ledig kapasitet.

I likhet med mange av våre medlemmer,
hadde vi gjerne sett at det ble informert litt bedre på Løypelagets hjemmeside,
og vi utfordrer Løypelaget til å gjøre en bedre jobb med dette. I den grad det
er mulig eller ønskelig, står Hytteeierforeningen gjerne opp med hjelp til å
spre informasjon.

Vi sakser noe fra en annen e-post:

”På lang sikt er det
selvsagt viktig å jobbe godt med inntektssiden, så man sikrer en langsiktig og
god løsning for løypekjøring på Synnfjell.

Som eier er vi villige til
å betale en høyere årlig pris for å få sikret løypene i Synnfjellet. Dette tror
jeg gjelder de aller fleste.

Men en prisøkning bør skje
i sammenheng med flere tiltak for å øke inntektene (grunneiere bidrar mer,
hotellet bidrar mer, sponsorer osv.)

Jeg foreslår, som et
strakstiltak, at alle hytteierforeningene i Synnadalen legger ut en oppfordring
om ekstra innbetaling til løypekjøringen i vinter.

Hvis alle betaler min. kr
2.000 (helst 3.000), så må jo dette være et godt bidrag til å sikre oftere
løypekjøring?

Jeg har forstått det slik
at man f.eks på Sjusjøen betaler kr 5.000/år i fellesutgifter til løyper m.m.,
så her er det en del å «gå på».”

Og dette (sakset fra en annen e-post –
litt endret):

”I
vinterferieukene og påsken må det kjøres opp løyper ved behov. Snør det så må
man kunne forvente at løypene er kjørt opp.

Jeg skjønner at
Løypelaget har hatt og har en vanskelig oppgave, men her hviler det et stort
ansvar på grunneiere, utbyggere og kommune. Man kan ikke selge tomter og hytter
med reklame for «300 km oppkjørte løyper» for så å svikte når regningen skal
betales. Hytteeierne må selvsagt også bidra og jeg sikker på at de fleste går
med på å betale mer enn NOK 1 000 dersom det sikrer gode løyper.

Det er for dårlig
hvis Løypelaget ikke har fått inn penger fra bidragsyterne, så her er det all
grunn til purring.

Jeg håper virkelig
at Løypelaget får til en god ordning for løypekjøring, for noe av poenget ved å
ha hytte her opp er jo å gå på ski i flott natur og fine løyper.”

Og her (litt forkortet):
”Vår familie har igjennom 7 år nytt godt av de fine skiløypene som Synnfjelløypene
har laget. Vi håper derfor at det nye løypelaget skal sikre oss like flotte
løyper i fremtiden.
Vi tok oss fri på fredag 31. januar og reise opp torsdag kveld og gledet oss
til fine skiturer. Vi ble nokså skuffet da vi oppdaget at det ikke ble kjørt løyper
på fredag. Hotellet kjørte opp fra hotellet til Opsjøen, men det er jo ikke et
spesielt bra tilbud.
 Det har jo blitt nokså vanlig at mange tar ovale helger av og til og da
bør det etter min oppfatning kjøres løyper på fredager.  Slik som det har
snødd i det siste er det jo ikke mulig å få en skikkelig skitur uten at det er
kjørt løyper. Håper at Løypelaget kan vurdere dette og legge ut en oversikt
over når det kan forventes at løypene kjøres.

Med vennlig hilsen Kjell Arild Bakken.

 

Vi
har også fått innspill som går på å etablere sponsortreff på Hotellet, og vi er
kjent med at Hotellet er åpen for dette, og gir alle inntekter til Løypelaget.
Noen mener at det må være mulig for Løypelaget å unngå å betale merverdiavgift,
eller at Løypelaget melder seg inn i merverdiavgiftsmantallet og får fradrag
for inngående merverdiavgift, uten å betale inn utgående merverdiavgift.

I og med at det er etablert eget Løypelag
har vi vært nøye med å henvise de av våre medlemmer som har spørsmål og
innspill av ulik art til å kontakte Løypelagets leder, og samtidig tillatt oss
videresending til riktig adresse. Vi har selv ved flere anledninger forsøkt å
få opplysninger om fremdrift og planer, men har fått svar at de ingenting kan
informere om før de selv vet noe mer, eller nå i de siste uker om at de er i
forhandlinger, og at de selv vil sørge for nødvendig informasjon på sin
hjemmeside når alt er avklart.

Det var vår Forening som den største og
dominerende i Synnfjell Øst som ble bedt om å gjennomføre prosessen for å danne
et interimsstyre. Dette skjedde på møte i Synnfjellporten 7. september, hvor
styret i SDU hadde invitert alle relevante foreninger og lag for å danne et
selvstendig Løypelag. Vi tok på oss dette oppdraget, og vi lovet å komme med
mest mulig relevant info om Synnfjelløypenes regnskap fra alle driftsår.
Regnskap ble presentert og kommentert med en Powerpointpresentasjon, og
papirutskrifter utdelt på møtet. Flere møter ble planlagt og gjennomført hvor
vår Forening bidro med en god veiledning for Interimsstyret.

Løypelagets hjemmeside gir muligheter til å informere om morgendagens løypekjøring.

På hjemmesiden henvises til info fra
Skisporet.no. Skisporet.no gir bare status enten live, eller i slutten av dagen
en status på hva som er kjørt eller ikke kjørt, og i tilfeller hvilke løyper
som er kjørt. Skisporet.no forteller ikke hva som står på agendaen i morgen,
eller dagene deretter.

Dette må Løypelaget ta inn over seg og
kommunisere med løypekjørerne om for deretter straks å legge ut info på
hjemmesiden. Her ligger noe av det våre medlemmer er veldig opptatt av å vite,
slik at de kan planlegge f.eks. en oval weekend allerede fra torsdag av.

Vi
er kjent med at det mangler kr 100 000,- for å få samme frekvens på
løypekjøringen nå som i fjor. Vi er også kjent med at medlemmene av
Klemosætervegen er innkalt til møte for å bestemme om det skal betales et
ekstrabidrag i år til Løypelaget. Dersom alle veilag gjør det samme, og det i
tillegg blir skaffet flere sponsorer, så bør vel den nevnte ”mankoen” være ”i
boks”.

Dersom
flere ønsker å komme med konstruktive innspill eller kommentere noe av dette
som her er skrevet, så ser vi svært positivt på det. Gi gjerne beskjed om vi
kan få lov til å legge det dere skriver ut her på vår hjemmeside.

Det
er vel lite tvil om at alle stort sett er enig i målet, men det er hvordan vi
skal komme oss dit som er problemet, eller utfordringen som det heter. La oss
håpe at alle gode krefter er med og drar i samme retning.

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296