700 nye godkjente hyttetomter i vårt område

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fått høre at Kommunen legger opp til å godkjenne 700 nye hyttetomter i vårt område. Vi har også fått antydet at i hovedsak er hyttetomtene knyttet til begrepet «fortetting». Så snart vi får tilgang til kart eller beskrivelser, vil vi legge dette ut.
Vi leser også i Oppland Arbeiderblad at Kommunen øker sine planleggingsressurser.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...