700 nye godkjente hyttetomter i vårt område

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fått høre at Kommunen legger opp til å godkjenne 700 nye hyttetomter i vårt område. Vi har også fått antydet at i hovedsak er hyttetomtene knyttet til begrepet «fortetting». Så snart vi får tilgang til kart eller beskrivelser, vil vi legge dette ut.
Vi leser også i Oppland Arbeiderblad at Kommunen øker sine planleggingsressurser.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...