Årsmøte i Synnfjellspor Løypelag 23 september

Synnfjell Hytteeierforening

|

Årsmøtet avholdes lørdag 23 september på Spåtind Sport Hotel kl 16.00 i Lille sal. Det er også mulighet for å delta på dugnad for løypelaget denne dagen, se tidligere sak.

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....