Bilder fra sørenden av Skråløypa

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har i dag tatt en fin skitur, og skal vise dere bilder
fra sørenden av Skråløypa (som Synnfjelløypene kaller den), gjennom
Skråløype via Kleivmosæterhøgda og helt til Skjervungfjellet, for øvrig en meget anbefalingsverdig tur i pent vær

Bildene ligger i den vedlagte filen.

Forresten:

  • Heter det Synndalen eller Synnadalen? (Vi tror at Synndalen er riktig.)

  • Heter det Klevmosæterhøgda eller Kleivmosæterhøgda eller med ”e”? (Vi vet ikke.)

  • Heter det Skjervangfjellet (som Synnfjelløypene skriver i sitt
    informasjonsblad som nylig lå i våre postkasser) eller Skjervungfjellet
    (som det står på de fleste skilt)? (Vi vet ikke.)

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....