Dramatisk økning i vann- og avløpsavgifter foreslått for 2023.

Synnfjell Hytteeierforening

|

Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023.

Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst.

Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig behandles i kommunestyret 15. desember.

Styret har henvendt seg til kommunen før behandling i Formannskapet og forbereder å komme med innspill før behandling i kommunestyret.

Styret hadde møte med kommunen i februar om videre VA utbygginger og fikk forklart av at VA kostnader for hytteeiere blir KPI justert og at underskudd vil bli «rettet opp» med antall abonnenter som er planlagt fremover.

I forslag til budsjett er det en økning på fastløp avløp på 26,8% som er meget høy.

I sum er VA kostnader for fritidseiendom Synnfjell Øst foreslått økt med 1.301 kr fra 8.150 til 9.451.

(Dette oppleves også som meget høyt i forhold til kostnad Dokka/Torpa på kr 5.775).

Renovasjonsavgift er også forslått økt med 14,3%.

Vi har bedt om møte med kommunen for gjennomgang av økonomi i selvkostområde for Synnfjell øst.

Kommunen har vedtatt stor utbygging i Synnfjell og vi vil ivareta nåværende hytteeiere for å sikre at fremtidige investeringer dekkes av ny utbygging og ikke av eksisterende abonnenter. 

Her er link til saken i Formannskapet:
Dokument 22/22332 – Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 (nordre-land.kommune.no)

Foto Sjur Berge
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.