Dramatisk økning i vann- og avløpsavgifter foreslått for 2023.

Synnfjell Hytteeierforening

|

Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023.

Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst.

Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig behandles i kommunestyret 15. desember.

Styret har henvendt seg til kommunen før behandling i Formannskapet og forbereder å komme med innspill før behandling i kommunestyret.

Styret hadde møte med kommunen i februar om videre VA utbygginger og fikk forklart av at VA kostnader for hytteeiere blir KPI justert og at underskudd vil bli «rettet opp» med antall abonnenter som er planlagt fremover.

I forslag til budsjett er det en økning på fastløp avløp på 26,8% som er meget høy.

I sum er VA kostnader for fritidseiendom Synnfjell Øst foreslått økt med 1.301 kr fra 8.150 til 9.451.

(Dette oppleves også som meget høyt i forhold til kostnad Dokka/Torpa på kr 5.775).

Renovasjonsavgift er også forslått økt med 14,3%.

Vi har bedt om møte med kommunen for gjennomgang av økonomi i selvkostområde for Synnfjell øst.

Kommunen har vedtatt stor utbygging i Synnfjell og vi vil ivareta nåværende hytteeiere for å sikre at fremtidige investeringer dekkes av ny utbygging og ikke av eksisterende abonnenter. 

Her er link til saken i Formannskapet:
Dokument 22/22332 – Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 (nordre-land.kommune.no)

Foto Sjur Berge
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...