Dronningen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Mange av oss drar opp hit for å få ro, og det har mange også gjort
tidligere. Et medlem forteller at i Ingar Sletten Kolloens bok
”Dronningen”, kan man på side 73 lese blant annet:

”På det som i dagligtalen på Slottet ble kalt ”høyeste hold”, var det
blitt bestemt at forlovelsen skulle kunngjøres fredag 22. mars.”

”Sonja var glad og engstelig.”

”Mor og datter dro til Spåtind høyfjellshotell på Synnfjellet for å få
litt ro før forlovelsen skulle kunngjøres 21. mars, som var kong Olav
og kronprinsesse Märthas bryllupsdag.”

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....