Dronningen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Mange av oss drar opp hit for å få ro, og det har mange også gjort
tidligere. Et medlem forteller at i Ingar Sletten Kolloens bok
”Dronningen”, kan man på side 73 lese blant annet:

”På det som i dagligtalen på Slottet ble kalt ”høyeste hold”, var det
blitt bestemt at forlovelsen skulle kunngjøres fredag 22. mars.”

”Sonja var glad og engstelig.”

”Mor og datter dro til Spåtind høyfjellshotell på Synnfjellet for å få
litt ro før forlovelsen skulle kunngjøres 21. mars, som var kong Olav
og kronprinsesse Märthas bryllupsdag.”

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...