Dronningen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Mange av oss drar opp hit for å få ro, og det har mange også gjort
tidligere. Et medlem forteller at i Ingar Sletten Kolloens bok
”Dronningen”, kan man på side 73 lese blant annet:

”På det som i dagligtalen på Slottet ble kalt ”høyeste hold”, var det
blitt bestemt at forlovelsen skulle kunngjøres fredag 22. mars.”

”Sonja var glad og engstelig.”

”Mor og datter dro til Spåtind høyfjellshotell på Synnfjellet for å få
litt ro før forlovelsen skulle kunngjøres 21. mars, som var kong Olav
og kronprinsesse Märthas bryllupsdag.”

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...
images-24
Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst...