Eiendomsskatten blir utsatt til 2014

Synnfjell Hytteeierforening

|

På mandag kunne vi lese i Oppland Arbeiderblad at eiendomsskatten blir utsatt til 2014, og at når den blir innført, så er det ligningstaksten som skal legges til grunn ved skatteberegningen.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....