Eiendomsskatten vil komme til å svi på Dokka også

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi leser blant annet at: «Oppdraget med taksering og fastsettelse av eiendomsskatt ble gitt til takstfirma Verdi-
taksering Kjell Larsen AS (VKL) i Porsgrunn.»

Og
«– Vi er bestandig påpasselige med å gjøre oss kjent med verdigrunnlaget i områdene hvor vi utfører takst. Når vi har riktig grunnlag, går vi til nemnda som gir oss velsignelse til å fortsette arbeidet. Det gjorde vi også i denne jobben. Vi er kun opptatt av at taksten blir rett. Resten er politikk, sier Larsen.»

Vi er spent på hvilken velsignelse som blir gitt til oss med hytter i Synnfjellet!
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....