Er du glad i vårt flotte løypenett? – Vi trenger deg som medlem!

Synnfjell Hytteeierforening

|


Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.
Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.
Hytteeireforeningens viktigste oppgave er å sikre økonomi for løypekjøring. Løypeavgiften vedtatt på
årsmøtet er på 2.500 og inkluderer medlemskap. Hele avgiften går til til løypekjøring.
Du kan også gi et enkeltbidrag på Vipps til 589368 eller støtte med Grasrotandel, SMS
«Grasrotandelen 996993094» til 60000.


Kostnader for løypekjøring en normalsesong er 1,5 MNOK. Hytteeiere bidrar med ca 1,2 MNOK og
Nordre land kommune med ca 100.000 kr. I tillegg er vi avhengige av sponsorinntekter for å dekke
kostnadene. Vi jobber med å få flere hytteeiere som medlemmer og bidragsytere til løypekjøring.

Vi jobber tett med Synnfjell maskin som er ny aktør og har ansvaret for løypekjøringen. Vi har en
kjøreplan for sesongen for å få mest mulig løyper for de inntektene vi har.
Du kan alltid følge status for oppkjøring av løypenettet i appen Skisporet eller Skisporet.no.
Informasjon til de av dere som betaler løypeavgift gjennom Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag:
Synnfjell hytteeierforening og Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag samkjører våre medlemslister.
Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag vil fakturere de som kun betaler obligatorisk avgift på nyåret.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....