Fortsatt uvisshet om løypekjøring

Synnfjell Hytteeierforening

|

Referat fra møtet angående
løypekjøring 28. juli 2013
(Arrangert av Synnfjelløypene og Synnfjell
Hytteeierforening)

Tilstede:
Jan Arild Brattlien, Erik Finstuen, Åsmund Strømsjordet, Geir Helge Frøslid,
Odd Magnar Bratlien, Jørgen Brattlien, Frøys Frøslid, Gunn Klemoen, Odd Berg,
Hege Mikkelstuen, Fredrik Lööf, Maj Elin Storeide, Thomas Berge, Arne Goplen,
Arnstein Klemoen, Nils A Jørandli, Hans Petter Nygaard, Anne Alvik, Nils Bjørn
Barlund, Tor Hermansen, Gro Johansen.

Møteleder:
Nils Bjørn Barlund (Synnfjell Hytteeierforening)

Innledning
ved Jan Arild Brattlien (Leder for Synnfjelløypene):
Historien
bak Synnfjelløypene, og deres drift fra 05-06 frem til nå.
Ikke
videre drift dersom det ikke blir en annen løsning enn det er nå.
Stor
jobb å skaffe sponsorer som årlig innbringer
ca. kr 400 000-500 000. I
tillegg kommer ca. 2 000 timer med dugnad. Bortfall av hele eller deler av
dette gjør at det trengs penger fra andre hold for at regnskapet skal gå i
balanse.

Målsettingen
for møtet er å finne ut om man kan enes om en felles plattform man kan jobbe ut
fra slik at det fremdeles blir løypekjøring i Synndalen.   

Spørsmål
fra Geir Helge Frøslid (Leder for Synnfjell Grunneierlag) angående
Spåtind-avtalen som det ikke ble noe av.

Svaret
fra hotellet var at de valgte å ikke benytte seg av tilbudet da de syntes
tilbudet var for dyrt. I tillegg ønsket hotellet å ha beredskap til
løypekjøring på hotellet i forbindelse med kjøring på meget kort varsel. Her
hadde det tydeligvis vært dårlig kommunikasjon fordi Synnfjelløypene ikke var
enige om avtaleforslagets innhold.

Anne
Alvik (Leder Synnadalen hyttelag) kommenterer at det er viktig å se framover på
en bærekraftig ordning og tenke samarbeid.

Geir
Helge Frøslid sier at angående de tusen kronene som blir betalt av hytteeiere
som har kjøpt hytte etter 2004 tilfaller alt Synnfjelløypene. Det er
budsjettert slik. Derfor kan man ikke bare gi det til andre selv om det er to
aktører på banen.

Flere
er opptatt av at det er mange gratispassasjerer i løypene og at det er viktig
at alle er med og bidrar økonomisk.

Maj
Elin Storeide (Spåtind Sport Hotel) mener at hotellets gjester ikke er
gratispassasjerer da kun 10 prosent av løypebrukerne som benytter seg av
hotellets løyper bor på hotellet. Hotellet hadde fått kr 69 000 i bidrag
fra hytteeiere i området.

Nils
Bjørn Barlund: Uansett hva som har vært tidligere, er det 75 km med løyper som
bør kjøres opp, og kostnadene må fordeles samme hvem som kjører.  Går ut over alle dersom det blir slutt på
løypene, som er blitt et varemerke for Synnfjell.

Arnstein
Klemoen (SDU) skryter av løypene med den nye maskinen, og forklarer at en del
av pengene som SDU vedtok å støtte Synnfjelløypene med på årsmøtet, ble holdt
tilbake på grunn av pengemangel. Budsjett på 40 tomter pr. år, og her blir det
videreført kr 1 000 pr. tomt. Få et system som gjør at alle hytteeierne fra før
2004 betaler sitt bidrag. Videre har tanken vært at kr 15 000 pr. solgte
tomt skal gå til rydding av løyper og stier. Så langt har dette ikke blitt
gjort på grunn av store utgifter til annen infrastruktur. Målsettingen er at
ved ny reguleringsplan skal dette gjennomføres.

Tor
Hermansen (Leder for Synnfjell Hytteeierforening) presenterer hele innholdet i
et meget vesentlig og verdifullt innlegg fra hjemmesiden til Synnfjell
Hytteeierforening, hvor det blir påpekt hvor viktig skiløypene er for
Synnfjellområdet. Uten løyper ingen mer utbygging! Hytteeierne er de største
direkte taperne dersom løypene forsvinner, skriver innsenderen og begrunner
deretter på en overbevisende måte hvorfor. Tor Hermansen anbefaler alle om å
klikke seg inn på
www.synnfjellhytteeierforening.no for å lese innleggene.

Nils
Bjørn Barlund utfordret hotellet til å regne på om de vil ta all
løypekjøringen. Dessuten må alle tenke på hva de kan bidra med, dette gjelder
både grunneierlagene og hyttelagene.

Anne
Alvik synes det kan være risikofylt at hotellet har all kjøringen, selv om alle
regner med at hotellet klarer seg.

Nils
Bjørn Barlund: Det viktigste er bedre utnyttelse av ressurser, se på kostnadene
og hvilken differanse som må dekkes inn. Ta høyde for mindre sponsorstøtte.

Frøys
Frøslid (Synnfjell Grunneierlag) mener grunneierlagene/utmarkslaget og hotellet
må bli enige om hvordan de kan legge penger på bordet for å løse problemet.           

Nils
Bjørn Barlund: Det er i dag ca 75 km som kjøres ca. 100 ganger pr. år. Det
koster ca. kr 850 000. Hvordan kostnadene skal fordeles, og hva de
forskjellige kan bidra med, blir utfordringen fremover. Kommer ikke dette på
plass må dagens kjøring reduseres..

Fredrik
Lööf (Spåtind Sport Hotel) er klar på at hotellet ønsker å kjøre sine løyper
selv. Mener at de må ha utstyr selv for å kunne gi et godt tilbud til gjestene
sine. Maj Elin Storeide føler at de blir gjort til syndebukk for at
Synnfjelløypene ikke klarer seg, og mener at tapet til Synnfjelløypene ikke er
så stort, da de må trekke fra driftsutgifter etc. på grunn av mindre kjøring.           

Geir
Helge Frøslid: Nå blir det viktig med forutsigbarhet for dalen, og jobbe frem
et grunnlag for løypekjøring.

Arnstein
Klemoen presiserer at det er viktig å få med seg alle hytteeiere.

Gunn
Klemoen (Synnfjelløypene) lurer på om Synnfjelløypene ikke orker mere. Kanskje
man skal prøve en annen organisering. Kan Jan Arild Brattlien trenge støtte til
sponsorjobbing?

Arne
Goplen (vara SDU) mener at om Spåtind driver sine egne løyper
/bakker er dette ikke noe problem. Synnfjelløypene gjør mye bra, men nå er
det på tide å begynne på nytt sammen med utmarkslag, grunneierlag og
hytteforeningene.

Hege
Mikkelstuen (Nordre Land kommune) uttalte at skiløypene betyr alt, og uten
samarbeid blir det ingen løsning. Gjelder også arbeidet for å få en ny
kommunedelplan og mulighet for flere tomter.

Viktig
at de tre andre hytteforeningene også blir inkludert.

Flere
er enig i at etablering av et løypelag høres bra ut, og at alle må snakke med
sine for å se hva de enkelte kan bidra med. Mangel på penger er et problem som
må løses, men Synnfjelløypene må også bestemme seg for om de har lyst til å
være med videre.           

Enighet
om nytt møte i løpet av august.

Det
fremkom ønske om flere deltakere fra kommunen.

Møtereferatet
blir lagt ut på hjemmesidene til Synnfjell Hytteeierforening og Synnadalen
hyttelag.

                       

Referent:
Gro Johansen, Synnfjell Hytteeierforening.

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296