FRITIDSBOLIGUNDERSØKELSE OM SYNNFJELL

Synnfjell Hytteeierforening

|

I
løpet av dagen, vil alle medlemmene i SHF og Synnfjellspor få en e-post
med link til spørreundersøkelse om Synnfjell.

Det
er Norsk Turistutvikling på Lillehammer som gjennomfører undersøkelsen. Se vedlegg

Fritidsboligeiere
og -brukere er viktige for Synnfjell, og viktige for næringslivet i Nordre
Land. Det er et felles mål å tilrettelegge på en god måte for
fritidsboligeierne. 

Bakgrunnen
for undersøkelsen  


Vi
ønsker svar fra deg som fritidsboligeier og -bruker rundt hvilke forhold som er
viktig for deg, slik at vi kan prioritere og gjennomføre de best mulige og
riktige tiltakene for at du skal få et best mulig opphold når du er på din
fritidsbolig. Denne undersøkelsen gir deg dermed 
muligheten til å komme med innspill til
hva som skal til for at du skal trives enda bedre som fritidsboligeier i
Synnfjell
 og dermed
kanskje ønske å benytte din fritidsbolig mer enn i dag. 

SHF
er med i styringsgruppa for å kunne ivareta hytteeiernes interesse.
Styringsgruppa består av Nordre Land  Kommune,
Statsskog, Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag, Synfjell Grunneierlag, Synnfjelløypene,
Synnsdalen Hyttelag og SHF

Prosjektleder
er Ingunn Rønningen Kleven, daglig leder i Land Utvikling  

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...