FRITIDSBOLIGUNDERSØKELSE OM SYNNFJELL

Synnfjell Hytteeierforening

|

I
løpet av dagen, vil alle medlemmene i SHF og Synnfjellspor få en e-post
med link til spørreundersøkelse om Synnfjell.

Det
er Norsk Turistutvikling på Lillehammer som gjennomfører undersøkelsen. Se vedlegg

Fritidsboligeiere
og -brukere er viktige for Synnfjell, og viktige for næringslivet i Nordre
Land. Det er et felles mål å tilrettelegge på en god måte for
fritidsboligeierne. 

Bakgrunnen
for undersøkelsen  


Vi
ønsker svar fra deg som fritidsboligeier og -bruker rundt hvilke forhold som er
viktig for deg, slik at vi kan prioritere og gjennomføre de best mulige og
riktige tiltakene for at du skal få et best mulig opphold når du er på din
fritidsbolig. Denne undersøkelsen gir deg dermed 
muligheten til å komme med innspill til
hva som skal til for at du skal trives enda bedre som fritidsboligeier i
Synnfjell
 og dermed
kanskje ønske å benytte din fritidsbolig mer enn i dag. 

SHF
er med i styringsgruppa for å kunne ivareta hytteeiernes interesse.
Styringsgruppa består av Nordre Land  Kommune,
Statsskog, Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag, Synfjell Grunneierlag, Synnfjelløypene,
Synnsdalen Hyttelag og SHF

Prosjektleder
er Ingunn Rønningen Kleven, daglig leder i Land Utvikling  

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296