FRITIDSBOLIGUNDERSØKELSE OM SYNNFJELL

Synnfjell Hytteeierforening

|

I
løpet av dagen, vil alle medlemmene i SHF og Synnfjellspor få en e-post
med link til spørreundersøkelse om Synnfjell.

Det
er Norsk Turistutvikling på Lillehammer som gjennomfører undersøkelsen. Se vedlegg

Fritidsboligeiere
og -brukere er viktige for Synnfjell, og viktige for næringslivet i Nordre
Land. Det er et felles mål å tilrettelegge på en god måte for
fritidsboligeierne. 

Bakgrunnen
for undersøkelsen  


Vi
ønsker svar fra deg som fritidsboligeier og -bruker rundt hvilke forhold som er
viktig for deg, slik at vi kan prioritere og gjennomføre de best mulige og
riktige tiltakene for at du skal få et best mulig opphold når du er på din
fritidsbolig. Denne undersøkelsen gir deg dermed 
muligheten til å komme med innspill til
hva som skal til for at du skal trives enda bedre som fritidsboligeier i
Synnfjell
 og dermed
kanskje ønske å benytte din fritidsbolig mer enn i dag. 

SHF
er med i styringsgruppa for å kunne ivareta hytteeiernes interesse.
Styringsgruppa består av Nordre Land  Kommune,
Statsskog, Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag, Synfjell Grunneierlag, Synnfjelløypene,
Synnsdalen Hyttelag og SHF

Prosjektleder
er Ingunn Rønningen Kleven, daglig leder i Land Utvikling  

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...