Grønvolddagen 2012

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi er blitt oppfordret, og gjør det gjerne, til å legge ut denne plakaten om Grønvolddagen 8. juli. Vi oppfordrer medlemmer som har anledning til å avlegge arrangementet et besøk.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...