Honnør fra Synnadalen hyttelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Honnør fra Synnadalen hyttelag:


Kjære Tor Hermansen, styret i Synnadalen hyttelag vil med dette overbringe en honnør og varm takk for din iherdige innsats for å få asfaltert Synnfjellvegen. Vegen var jo i dårlig forfatning, og asfaltering var høyst påkrevet.

Tusen takk!

Hilsen Anne Alvik, leder

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.