Honnør fra Synnadalen hyttelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Honnør fra Synnadalen hyttelag:


Kjære Tor Hermansen, styret i Synnadalen hyttelag vil med dette overbringe en honnør og varm takk for din iherdige innsats for å få asfaltert Synnfjellvegen. Vegen var jo i dårlig forfatning, og asfaltering var høyst påkrevet.

Tusen takk!

Hilsen Anne Alvik, leder

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...