Honnør fra Synnadalen hyttelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Honnør fra Synnadalen hyttelag:


Kjære Tor Hermansen, styret i Synnadalen hyttelag vil med dette overbringe en honnør og varm takk for din iherdige innsats for å få asfaltert Synnfjellvegen. Vegen var jo i dårlig forfatning, og asfaltering var høyst påkrevet.

Tusen takk!

Hilsen Anne Alvik, leder

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296